nieuws

Werknemer kent het waarom van de organisatie niet

Personeelsmanagement

Werknemer kent het waarom van de organisatie niet

Organisaties kunnen nog veel winst boeken met een positief werkklimaat. Slechts een kwart van de Nederlandse werknemers kent het doel van hun organisatie en heeft het gevoel hieraan bij te dragen. Ook voelt de meerderheid van de werknemers zich niet echt gewaardeerd door de werkgever.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Werkstress of werkplezier’ dat Schouten & Nelissen uitvoerde onder 1263 werkenden. Naast duidelijkheid over het doel van de organisatie – door Schouten & Nelissen de WHY genoemd – zijn onder andere erkenning, waardering en een goede samenwerking fundamenten van een gezond werkklimaat. Ook daar valt nog veel te winnen. Slechts 24 procent van de respondenten ervaart daadwerkelijk waardering voor het werk en een derde vindt dat de organisatie samenwerking bevordert.

Werken aan WHY

Jessica van Wingerden, directeur organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen: “Als organisatie kun je echt wat doen om een positief werkklimaat te creëren. Organisaties laten hier nog veel liggen. Neem nu het hogere doel van de organisatie. Na de hype in managementboeken over de WHY en de opbrengsten hiervan zou je verwachten dat managers hier veel gerichter aan werken. In de praktijk blijkt dat mensen daar nog relatief weinig van terugzien.’ Werk aan de winkel dus voor veel organisaties, volgens Van Wingerden. ‘Een werkklimaat dat weinig motiverend en waarderend is, brengt serieuze problemen met zich mee. Het vergroot de kans op werkstress en ongewenst gedrag en daarmee het risico op burn-out.”

Werkklimaat verbeteren

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties veel meer kunnen doen om het werkklimaat te verbeteren. Werken aan een positief werkklimaat levert organisaties veel op: medewerkers ervaren binnen een positief werkklimaat minder werkdruk en werkstress. Daarbij nemen medewerkers binnen een positief werkklimaat meer regie in het werk en zijn ze meer vitaal en bevlogen. Dat draagt bij aan een wendbare en innovatieve organisatie. Voor een goed werkklimaat zijn een aantal elementen van belang.

Aanpak PSA

Schouten & Nelissen ondersteunt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot oktober 2018 twintig organisaties in de sectoren zorg, onderwijs, industrie, vervoer, openbaar bestuur en het MKB in de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Samen met een actieteam uit de organisatie wordt de best passende aanpak gekozen.

Reageer op dit artikel