nieuws

Salesforce opnieuw beste werkgever ter wereld

Personeelsmanagement

Softwarebedrijf Salesforce is – net als in 2017 – de nummer 1 werkgever van de wereld. Dat blijkt uit onderzoek van Great Place to Work. IT-bedrijven doen het over de hele linie goed als werkgever.

Salesforce opnieuw beste werkgever ter wereld

Een World’s Best Workplace is een organisatie die in meer dan vijf landen erkend is als goede werkgever vanuit het perspectief van de medewerker (gemeten door 58 stellingen over de mate van vertrouwen, trots en plezier) en vanuit het perspectief van de organisatie (analyse van het werkgeversbeleid op basis van negen thema’s). In maart 2018 heeft Great Place to Work de Nederlandse Best Workplaces bekendgemaakt. Negen (vijf in 2017) hiervan behoren nu tot de beste van de wereld:

#1 Salesforce
#2 Hilton
#3 Mars
#5 The Adecco Group
#8 Cisco
#9 Daimler Financial Services
#10 SAS Institute Inc.
#12 Stryker
#16 AbbVie

Top 3: een kort bedrijfsprofiel

De jury spreekt in gloedvolle woorden over de drie best scorende werkgevers:

• Salesforce: “Salesforce is een vooruitstrevende software organisatie die net zoveel waarde hecht aan haar dagelijkse werk, als aan het bijdragen aan een betere samenleving. Vanuit de Ohana visie weet Salesforce het familiegevoel en de verbondenheid onder haar medewerkers sterk in de organisatie te verankeren. Dit komt dan ook naar voren in de manier waarop Salesforce haar medewerkers verwelkomt, ondersteunt, helpt ontwikkelen en betrekt in het leveren van een bijdrage aan de maatschappij.”

• Hilton: “Hilton heeft een mooie stijging doorgemaakt van een plek 9 bij de World’s Best van vorig jaar naar een tweede positie in 2018. Geheel in lijn met het doel om de meest gastvrije  organisatie ter wereld te zijn, waakt Hilton er als werkgever voor dat de mensen inzien wat hun bijdrage en toegevoegde waarde voor de organisatie is. Daarnaast komen medewerkers overal ter wereld vandaan en zien elkaar om die reden -zo ver weg van huis- praktisch als hun tweede familie.”

• Mars: “Ondanks de grootte van de organisatie, voelt Mars voor veel medewerkers als een echte familie. Die verbondenheid is te danken aan het feit dat Mars een echte waarde-gedreven organisatie is, met een sterke organisatiecultuur gebaseerd op hun vijf principes. En om die binding nog explicieter te maken, komt ook de originele Mars Familie met enige regelmaat langs bij de vestigingen verspreid over de hele wereld. Mars zet haar medewerkers op de eerste plek: niet voor niets spreekt zij haar mensen aan als ‘Associates’. 89 procentvan de medewerkers van de World’s Best Workplaces vindt de organisatie een Great Place to Work.”

Gemiddeld scoren de World’s Best Workplaces 84 procent op de 58 stellingen van het Great Place to Work-model dat de mate van vertrouwen, trots en plezier meet. De World’s Best Workplaces scoren het hoogst op Trots (87%) en het laagst op Eerlijkheid (82%).

 Vijf hoogst scorende stellingen

  1. De mensen hier worden eerlijk behandeld, ongeacht seksuele geaardheid (95%)
  2. De mensen hier worden eerlijk behandeld, ongeacht etnische herkomst en/of geloofsovertuiging (95%)
  3. De mensen hier worden eerlijk behandeld, ongeacht geslacht (93%)
  4. Wanneer je bij dit bedrijf komt werken, word je snel op je gemak gesteld (92%)
  5. Ik ben er trots op om anderen te vertellen waar ik werk (92%)

Organisaties in de IT-sector scoren het hoogst

32 procent van de 25 multinationals op de lijst behoren tot de IT-sector. Naast dat zij goed vertegenwoordigd zijn in de
lijst zijn zij ook de hoogste scorende sector met een gemiddelde score van 85 procent op de 58 stellingen van het Great
Place to Work-Model.

 

Criteria voor World’s Best Workplace

De criteria voor deelname aan de World’s Best Workplaces zijn als volgt:
• Minimaal 5.000 medewerkers wereldwijd;
• Minimaal in vijf landen gevestigd;
• Minimaal op vijf nationale lijsten erkend zijn als Best Workplace;
• Minimaal 40 procent van de medewerkers bevindt zich buiten het land waar het hoofdkantoor gevestigd is.

Reageer op dit artikel