nieuws

Vrouwen vaker vaste arbeidsrelatie, maar wel in deeltijd

Personeelsmanagement

Nederlandse vrouwen vinden het hebben van betaald werk belangrijk, maar een overgrote meerderheid doet dit het liefst in een parttime baan, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Vrouwen vaker vaste arbeidsrelatie, maar wel in deeltijd

De overgrote meerderheid van de vrouwen vindt betaald werk belangrijk. Ze hebben plezier in hun werk en vinden het belangrijk voor hun eigen ontwikkeling. Ook waarderen ze het vanwege de sociale contacten en om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Een op de drie vrouwen hecht ook aan het aanzien dat een betaalde baan geeft en een op de vier wil graag carrière maken. Hoewel vrouwen werk belangrijk vinden, doen zij dit wel het liefst in een deeltijdbaan. 71 procent van de vrouwen heeft de voorkeur voor een deeltijdbaan, om zo tijd over te houden voor andere dingen.

Dit blijkt ook in de praktijk zo te zijn. Bijna driekwart van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd. Zij zijn daarmee op Europees niveau kampioen deeltijdwerken. Het Europees gemiddelde lag in 2017 op 31 procent. De gemiddelde werkweek van Nederlandse vrouwen lag in 2017 op 28 uur. Het aantal uren dat vrouwen gemiddeld werken per week is de afgelopen jaren wel gestegen; in 2015 lag de gemiddelde werkweek op 27 uur en in 2007 op 26 uur.

Overigens zou ook bijna de helft van de mannen liever niet voltijds willen werken.

Arbeidsrelatie

Werkende vrouwen hebben vaker dan mannen een baan als werknemer. Wanneer er gekeken wordt naar het percentage werknemers met een vaste arbeidsrelatie (een contract voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week) dan lag dit in 2017 voor niet-onderwijsvolgende vrouwen van 15-64 jaar op 68,6 procent. Bij mannen was dit percentage 65,6 procent. Ook ligt het percentage vrouwen met een flexibele arbeidsrelatie (17,5 procent) hoger dan mannen met een flexibele arbeidsrelatie (13,7 procent). Mannen werken daarentegen vaker als zelfstandige (20,7 procent tegenover 14 procent van de vrouwen).

Reageer op dit artikel