nieuws

Duurzame inzetbaarheid mag wat kosten van de werkgever

Personeelsmanagement

Het aantal werknemers dat een eigen budget heeft voor duurzame inzetbaarheid is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Ook het bedrag dat jaarlijks gemoeid is met zaken voor duurzame inzetbaarheid zoals opleiding, loopbaanoriëntatie en financiële scans, is nu twee keer zo hoog als in 2013. In totaal mogen werknemers zo’n 1,6 miljard euro uitgeven.

Duurzame inzetbaarheid mag wat kosten van de werkgever

Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid (DI) in cao’s. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen in Nederland. De werkgeversorganisatie heeft ook de app Tiptrack ontwikkeld. Hiermee worden medewerkers gestimuleerd zelf in beweging te komen en aan de slag te gaan met hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Financiële afspraken

Het aantal cao’s met financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid nam tussen 2013 tot 2018 toe van 78 naar 157. Het aantal werknemers met een budget groeide van een miljoen naar 2,3 miljoen. Het gemiddelde budget waarover de betreffende werknemers jaarlijks beschikken groeide tussen 2013 en 2018 van 669 naar 706 euro. Daarnaast stellen veel regelingen tijd beschikbaar aan werkenden.

Grote keuzevrijheid

Werknemers mogen hun budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen (vaak in combinatie) zijn opleidingen al dan niet aansluitend bij de huidige functie (39%), training (28%), maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24%) en loopbaanadvies (18%).

73 procent van de werkgevers geeft ‘het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ op als belangrijkste reden om een DI-regeling in te voeren. Dat betekent dat de werknemer zoveel mogelijk zelf moet bepalen welke opleidingen hij doet.

Regelingen zijn te vrijblijvend

Over de besteding van de beschikbare budgetten zijn de werkgevers minder tevreden. Werknemers zijn nog te weinig met hun eigen inzetbaarheid bezig, zegt meer dan de helft van de werkgevers. Ook is het lijnmanagement vaak onvoldoende betrokken bij het thema om een stimulerende rol te kunnen spelen. Daarbij zijn de regelingen als zodanig in de ogen van veel werkgevers te ‘vrijblijvend’.

Antwoord op uitdagingen

Duurzame inzetbaarheid wordt zowel door overheid, vakbonden als werkgevers gezien als een antwoord op de uitdagingen waarvoor de samenleving wordt gesteld door de grote veranderingen op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. Het gaat in de kern om vitaal en gezond kunnen doorwerken tot op hogere leeftijd. Het levert competente, fitte, weerbare en gemotiveerde medewerkers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.

 

gezondheidsmanagement

Reageer op dit artikel