nieuws

Mentaal pensioen, wat kan HR ertegen doen?

Personeelsmanagement

Werknemers die op kantoor hun tijd uitzetten tot aan hun pensioen – ze zijn er bijna bij elk bedrijf. Kwalijk natuurlijk, zeker omdat het ziekteverzuim onder mentaal gepensioneerden hoog is. HR kan via interventies dit tegengaan. Maar het begint met het (h)erkennen van de oorzaken.

Mentaal pensioen, wat kan HR ertegen doen?

 Jenny Huijs, werkzaam bij TNO als gezondheidswetenschapper, is afgelopen maandag gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op onderwerp mentaal pensioen van werknemers. In haar proefschrift – waarvoor zij onder meer onderzoek heeft gedaan bij de Nationale Politie – identificeert zij factoren die van invloed zijn op het voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van werkhervatting.

Oorzaken mentaal pensioen

Huys verstaat onder mentaal gepensioneerden werknemers die achter hun bureau zitten met een houding van ‘ik zit mijn tijd wel uit’, eigenlijk al afgehaakt zijn, maar hun werk bewust op afstand houden. Kortom, fysiek aanwezig, maar mentaal afwezig.

Deze mentaal gepensioneerden kan HR vrij gemakkelijk herkennen. Volgens Huys zijn er drie kenmerken van mentaal pensioen:

  1. gebrek aan waardering ervaren van collega’s en leidinggevenden
  2. nauwelijks (nog) binding hebben met het bedrijf waar zij werken
  3. geen interesse meer hebben om nog (door) te leren

Weten wat de nieuwste trends zijn in duurzame inzetbaarheid en wat u moet doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan? Kom naar hét event Duurzame Inzetbaarheid op 26 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Hoog ziekteverzuim

Volgens Huijs is de stap van ‘mentaal pensioen’ naar ziekteverzuim snel gezet, vooral doordat de werknemer niet of nauwelijks verbondenheid voelt met het bedrijf. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen leidt een hoog ziekteverzuim tot hoge kosten voor de werkgever, ook de werknemer zelf leidt hieronder. Die mist de sociale contacten en raakt bij langdurig verzuim zijn zelfvertrouwen kwijt.

Interventies

Huijs heeft door onderzoek bij enkele organisaties vastgesteld dat ‘mentaal pensioen’ is tegen te gaan door werknemers bij elkaar te zetten samen te laten nadenken en formuleren wat zij nodig hebben in hun werk en waar het volgens het aan ontbreekt. Vervolgens is direct in de praktijk iets gedaan met deze uitkomsten via interventies, variërend van roulerend voorzitterschap tot een cursus feedback geven. Dit is een manier om het werkplezier weer terug te brengen. “Het blijkt dat een interventie die gezamenlijk binnen een team of afdeling wordt opgepakt, dus de werkvloer samen met de leidinggevende, de mate van mentaal pensioen vermindert.”

Lees ook: Ziekteverzuim: oorzaken en interventies

Snellere werkhervatting

Huijs heeft ook gekeken naar hoe een werknemer, na een periode van ziekte, sneller weer kan terugkeren in het werk. Bij werkhervatting speelt volgens haar self-efficacy een belangrijke rol. “Self-efficacy is het geloof dat iemand heeft in het kunnen voldoen aan de eisen van het werk of het vervullen van een werkrol. Werknemers met veel self-efficacy hebben meer vertrouwen dat zij kunnen omgaan met uitdagingen op de werkplek. Zij hervatten hun werk sneller bij verzuim.” Het versterken van de self-efficacy kan ook door middel van interventies.

Bron: Universiteit Utrecht/nrc/Trouw

Het onderzoeksverslag is als pdf te downloaden.

Reageer op dit artikel