nieuws

Boeken P&O / HR

Persoonlijke ontwikkeling

Praktijkgids Arbeidsrecht Vind de informatie die u nodig heeft om in arbeidsrechtelijke zaken passende beslissingen te kunnen nemen. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat in deze publicatie centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden. Aan de orde komen: – De arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden – Flexibele arbeidsovereenkomsten en andere alternatieve overeenkomsten inzake de […]

Praktijkgids Arbeidsrecht

Vind de informatie die u nodig heeft om in arbeidsrechtelijke zaken passende beslissingen te kunnen nemen. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat in deze publicatie centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden.

Aan de orde komen:
– De arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
– Flexibele arbeidsovereenkomsten en andere alternatieve overeenkomsten inzake de arbeid
– Rechten en plichten van werkgever en werknemer
– Loon, vakantie en verlof
– Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
– Arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid en arbeidstijden
– Einde van de arbeidsovereenkomst, waaronder opzegging, ontslag op staande voet, ontbinding

De editie 2016 is aangepast aan alle wijzigingen van het afgelopen jaar.

 

Praktijkgids Sociale Zekerheid

In deze Praktijkgids komen de wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, en andere onderwerpen.


Aan de orde komen:

– De Werkloosheidswet (WW) het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomsten-
recht na de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
– Verzekerings-en premieplicht werknemers-en volksverzekeringen
– Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
– Controle en begeleiding van zieke werknemers
– Re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers
– Arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WIA)
– Premieheffingen, boetes en controles
– Volksverzekeringen
– Zorgverzekeringswet
– WMO en Participatiewet
– Internationale aspecten van de sociale zekerheid

 

Praktijkgids Personeel en fiscus

De werkgever vindt in deze publicatie wat zijn wettelijke verplichtingen ten opzichte van de Belastingdienst zijn, maar ook wat de mogelijkheden zijn om werknemers zo fiscaal vriendelijk mogelijk te belonen.

Aan de orde komen:
– Alle belastingen en premies over het loon
– De werkkostenregeling
– Een opsomming van de zogeheten employee benefits (personeelsvoordelen)
– De plichten van de werkgever jegens de Belastingdienst
– Hoe de werkgever zich goed op een belastingcontrole kan voorbereiden
– Welke boetes de Belastingdienst kan opleggen

 

Praktijkgids Pensioenen

Een onmisbare gids met alles over pensioenen. Nu en in de toekomst.

– opbouw van het Nederlands pensioenstelsel volgens het driepijlersysteem;
– socialezekerheidsregelingen, aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen;
– pensioen in de toekomst;
– aandachtspunten voor de werkgever bij pensioen;
– rechten van de werknemer;
– uitvoering van de pensioentoezegging;
– fiscale behandeling van pensioenen;
– pensioen in de jaarrekening;
– gevolgen voor pensioen van bijzondere gebeurtenissen als faillissement, ontslag en arbeidsongeschiktheid.

 

Praktijkgids Ziekte en Re-integratie

Een onmisbare gids over ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers

– Verzuimbeleid
– Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid
– De eerste twee jaar van ziekte
– Zwangerschap
– Arbeidsongeschiktheidsregelingen
– Re-integratie en de bijbehorende middelen
– Conflicthantering en procedures
– Ontslag en ziekteverzuim
– Verzekeringen en het eigenrisicodragen

 

Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement

Bereikte resultaten meetbaar maken

In dit boek wordt de moeilijke kant van het vakgebied van personeelsfunctionaris toegankelijk gemaakt. Op heldere wijze, met gebruik van veel voorbeelden, beschrijven de auteurs hoe de personeelsfunctionaris snel en efficiënt informatie kan verzamelenen analyseren.

Met behulp van ken- en stuurgetallen kan hij voor zichzelf en voor zijn ‘klant’ – het management – de belangrijke ontwikkelingen en knelpunten binnen zijn organisatie in kaart brengen. Deze getallen staan daarbij nooit op zichzelf, maar worden steeds binnen de context van de organisatie geplaatst. Door deze voortdurende ‘link’ met de praktijk krijgen abstracte gegevens betekenis: zij worden omgevormd tot echte ‘harde’ informatie.

 

Strategisch Talentmanagement

Over talent, talentontwikkeling en het strategisch inzetten van talent

Wat betekent ‘talent’? Hoe sporen we talent op? Is talent maakbaar? Hoe kan talent zich het beste ontplooien? Wat motiveert precies talent? Hoe en waar kan toptalent strategisch optimaal renderen? En waarom blijft voormalig talent soms te lang op het pluche zitten? Het boek Strategisch Talentmanagement geeft antwoorden op deze vragen, zowel vanuit wetenschappelijk perspectief – maar zonder blinde vlek voor de praktijk – als vanuit praktisch perspectief, maar zonder wetenschappelijk naïef te zijn.

 

Leidinggeven aan talentontwikkeling

In dit boek ontdek je hoe je met kleine interventies het verschil kunt maken. Je kunt direct aan de slag!

Hoe kun je medewerkers laten leren zonder ze een onwaarschijnlijk dure cursus aan te bieden? Hoe help je ze om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten? In dit boek laten we zien hoe je alledaags leren kunt stimuleren. En hoe je hiermee de talentontwikkeling van ál je medewerkers op een hoger plan brengt.

Je ontdekt het geheim van topcoaches als Marc Lammers, Louis van Gaal en Guus Hiddink. Je ziet welke wetenschappelijk beproefde technieken zij gebruiken. En leert hoe je deze in de dagelijkse praktijk kunt toepassen.

 

Het GROTE Gesprekkenboek

Een praktische leidraad voor HR-professionals en leidinggevenden

Het voeren van gesprekken is voor leidinggevenden en HR professionals een dagelijkse bezigheid. Ieder gesprek kent zijn eigen voorbereiding, valkuilen, dynamiek, fases en emoties. Vaak verlopen de gesprekken anders dan verwacht en misschien wel gehoopt. Het is dan ook de kunst om van die gesprekken effectieve gesprekken te maken.

Dit boek staat boordevol met tips en tools, valkuilen, aandachtspunten, stappenplannen en voorbeeldvragen. Ervaringsdeskundigen uit de profit- en non profit sector beantwoorden veel voorkomende vragen, sommen do’s and don’ts op en delen met de lezer het gesprek waar zij het meeste van hebben geleerd.

 

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning (SPP) is geen rocket science. Wel vraagt het om goed nadenken over het inhoudelijke concept met de bijbehorende tools en technieken, de benodigde data en het vereiste draagvlak en daarmee het proces van SPP.

In dit boek ontrafelt Gerard Evers SPP en knipt SPP op in acht bouwstenen. Steeds wordt aangegeven wat de achterliggende technieken en tools kunnen zijn, welke gegevens nodig zijn en welke rol de verschillende factoren (lijnmanagement, HR, planning en control) daarin spelen.

 

Tactische en operationele personeelsplanning

Van werkaanbod tot roosters

Dit boek beschrijft het gehele proces vanaf de klantvraag en de formatieberekening tot en met het roosteren van de medewerkers. Aan de hand van RACI-schema’s tonen de auteurs de verdeling van taken en verantwoordelijkheden per activiteit in dat proces.

Met tal van praktische handvatten voor planners en roosteraars.

 

Een leven lang inzetbaar?

Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen

– Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
– Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
– Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren?
– Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
– Wat weten we uit eerder onderzoek over ouder worden op het werk?
– Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers?
– Wat is er bekend over de beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers?

 

Reageer op dit artikel