nieuws

Functie salarisadministrateur wordt zwaarder

Persoonlijke ontwikkeling

Functie salarisadministrateur wordt zwaarder

Salarisadministrateurs voelen dat hun functie zwaarder wordt. Reden? De business verwacht steeds meer een adviesrol van ze.

Het wordt steeds zwaarder. Zo bestempelt twee derde van de salarisadministrateurs hun functie de afgelopen jaren. Driekwart van hen vindt dat de functie steeds complexer wordt. Maar ook de werkdruk neemt toe, zo zegt bijna twee derde.

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salaris Professionals 2016 in opdracht van NIPRA, brancheorganisatie voor payrollprofessionals. Aan het onderzoek deden ruim duizend salarisprofessionals mee.

Adviesrol wordt steeds belangrijker

Die verzwaring van de functie houdt nog wel een tijdje aan, zo verwachten salarisprofessionals. 66 procent geeft aan dat de komende drie jaar een verzwaring van de functie te verwachten. De verzwaring in functie komt vooral omdat van salarisprofessionals steeds meer een adviesrol binnen de organisatie wordt verwacht. Vaak is die overstap naar advieswerk een gevolg van de steeds zwaardere inzet op eHRM-systemen. Dat bleek uit eerder onderzoek van Berenschot en Raet.

Dat is ook terug te zien in de benodigde competenties voor de functie. Met stip op één noemen de payrollprofessionals dat zij hun adviesvaardigheid willen ontwikkelen of verbeteren. De ondervraagden verwachten de komende drie jaar de volgende veranderingen:

Grotere adviesrol 67%
Uitbreiding van takenpakket 55%
Verandering in de uitvoering van taken 54%
Toename applicatiebeheer salarissoftware 40%
Toename algemene managementtaken 17%
Andere veranderingen 11%

De 5 belangrijkste competenties

Voor nu belangrijk:

Kwaliteit leveren 65%
Vakdeskundigheid toepassen 54%
Samenwerken en overleggen 51%
Plannen en organiseren 44%
Proactief handelen 40%

Te ontwikkelen/verbeteren:

Adviseren 41%
Vakdeskundigheid toepassen 28%
Analyseren 28%
Samenwerken en overleggen 26%
Relaties bouwen en netwerken 26%

Kennis van fiscale en sociale wetgeving cruciaal

Voor wat betreft inhoudelijke deskundigheid is en blijft kennis van fiscale en sociale wetgeving cruciaal voor de salarisprofessional. 77 procent van de ondervraagden gaf aan dat de payroll professional in de toekomst op dit terrein bekwaam moet zijn. Het arbeidsrecht heeft de afgelopen jaren natuurlijk op zijn kop gestaan met de komst van de Wet werk en zekerheid en de nieuwe Wet DBA, het stelsel van modelovereenkomsten.

Maar ook pensioen en arbeidsrecht komen voor in de top vijf als het gaat om inhoudelijke deskundigheid die de salarisprofessional nodig zal hebben in de toekomst. De volgende kennisgebieden vinden de salarisprofessionals het belangrijkst.

Voor nu belangrijk:

Fiscale wetgeving 85%
Sociale wetgeving 80%
Arbeidsrecht 60%
Arbeidsvoorwaarden 57%
Pensioenen 55%

Te ontwikkelen/verbeteren:

Fiscale wetgeving 45%
Pensioenen 44%
Sociale wetgeving 42%
Arbeidsrecht 39%
ICT-gebruik 30%

Salarisprofessional onderschat ICT-gebruik

Zakelijke communicatie (12 procent) en ICT-gebruik (33 procent) worden slechts door een klein deel van de salarisprofessionals gezien als vaardigheden die in de toekomst nodig zijn voor de uitoefening van het vak. Gezien de steeds verdergaande automatisering en toenemende mate van een adviserende rol in het vakgebied is dat opvallend. Op deze vijf kennisgebieden verwacht de salarisadministrateur in de toekomst te moeten inzetten.

Fiscale wetgeving 77%
Sociale wetgeving 67%
Arbeidsrecht 58%
Pensioenen 52%
Arbeidsvoorwaarden 41%

TIP! Meer weten over de toekomstige rol van de salarisprofessional? Kom naar het Jaarcongres Salaris op 24 november.

Reageer op dit artikel