nieuws

Overzicht in 2016 bij Vakmedianet verschenen HR-boeken

Persoonlijke ontwikkeling

Overzicht in 2016 bij Vakmedianet verschenen HR-boeken

In 2016 werden er voor HR-professionals weer vele interessante boeken uitgegeven door Vakmedianet. Naast diverse Praktijkgidsen werden ook mooie boeken uitgegeven over onder andere personeelsplanning, het aanpakken van ziekteverzuim, talentmanagement en het toevoegen van waarde door HR.

Praktijkgidsen

Uiteraard werden er nieuwe edities van de Praktijkgidsen uitgegeven, bijvoorbeeld de Praktijkgids Arbeidsrecht en de Praktijkgids Pensioenen. Zeer handige naslagwerken voor thema’s waar HR-professionals dagelijks mee te maken hebben.

Ook Memo Plus Arbeidsovereenkomst en Ontslag is een uitgave die jaarlijks geactualiseerd wordt en waar een keur aan gerenommeerde juristen aan meewerkt.

Managementuitgaven

In 2016 verschenen nóg 6 boeken die HR-professionals helpen bij het effectief uitoefenen van hun functie.

  1. Tactische en Operationele personeelsplanning

Het boek, geschreven door adviseur Erik Jan van Dalen en universitair docent Jan de Leede,  beschrijft het gehele proces vanaf de klantvraag en de formatieberekening tot en met het roosteren van de medewerkers. Aan de hand van RACI-schema’s tonen de auteurs de verdeling van taken en verantwoordelijkheden per activiteit in dat proces.

  1. Leidinggeven aan Talentontwikkeling

Mirjam Baars laat in dit boek zien hoe je alledaags leren kunt stimuleren. En hoe je hiermee de talentontwikkeling van ál je medewerkers op een hoger plan brengt. Je ontdekt hoe je met kleine interventies het verschil kunt maken en direct aan de slag kunt.

  1. De Succesfactor HR

Met de rollen van Dave Ulrich als uitgangspunt beschrijft Inca van Uuden hoe HR-professionals hun waardepropositie naar de toekomst kunnen ontwikkelen en de belangrijke rol die HR speelt in organisaties zeker te stellen.

  1. Ziekteverzuim bestaat niet

De auteurs Huib Veldman en John Bakker introduceren in dit boek de Methode IK. De eenvoudig toepasbare modellen laten werkgevers, leidinggevenden en HR-managers door een andere bril kijken. De focus ligt op gezamenlijke belangen, waardering van werk, motivatie en aanwezigheid. Om hier vat op te krijgen zijn verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en eigen invloed de voornaamste ingrediënten. Deze zorgen voor perspectief op duurzame inzet van medewerkers in een goed functionerende organisatie.

  1. Een leven lang inzetbaar

Van dit succesvolle boek, onder redactie van de professoren dr. Annet de Lange en prof. Dr. Beate van der Heijden, verscheen in 2016 een tweede druk. In dit handboek wordt een overzicht gegeven van wat er in Nederland bekend is over het thema duurzame inzetbaarheid. Zowel theorie als praktijk komen uitgebreid aan bod.

  1. De Praktijk van Strategisch Personeelsmanagement

Dit boek is inmiddels een vaste waarde voor iedereen die op zoek is naar maatwerkoplossingen voor de personele vraagstukken van de eigen organisatie. De auteurs dr. Hoeksema, drs. Van Hooft en ir. Kouwenhoven hebben een denklijn en werkwijze ontwikkeld die u op weg helpen naar een HRM dat strategisch is verankerd en bijdraagt aan het resultaat van de organisatie. De beschreven werkwijze is in de praktijk ontwikkeld. Het behelst een stappenplan met een systematische uitwerking van de inhoud en werkwijze per stap.

Nieuwe boeken in 2017

Ook in 2017 zullen er weer vele nieuwe, interessante HR-boeken verschijnen, van auteurs die hun sporen in de wetenschap én in de praktijk ruimschoots verdiend hebben. Zo verschijnt een nieuwe editie van De WERKelijkheid van morgen – Zeven megatrends die HRM op z’n kop zetten van Hans van der Heijden en komt er binnenkort een boek uit van Prof. Dr. Lidewey van der Sluis.

 

Reageer op dit artikel