nieuws

Van Human Resources naar Resource for Humans

Persoonlijke ontwikkeling

Van Human Resources naar Resource for Humans

Human Resources Management volstaat niet meer binnen huidige arbeidsmarkt. Van Human Resources (HR) naar Resource for Humans (RH) is de nieuwe trend die de toekomst bepaalt, volgens adviesorganisatie eelloo, dat een manifest hierover publiceert.

De arbeidsmarkt verandert. Mede door technologische ontwikkelingen maar ook door de veranderende betekenis van werk voor werknemers. Mensen willen en kunnen op andere manieren samenwerken en de huidige manier van organiseren levert steeds meer spanning op hiermee. Adviesorganisatie eelloo stelt dat de organisaties zelf niet voldoende zijn meegegroeid om dit gat te dichten. Met het RH-manifest dat donderdag 12 oktober wordt gepubliceerd, roept eelloo organisaties, overheden, ondernemers, HR-afdelingen en iedereen op de arbeidsmarkt op om mee te bewegen van Human Resources naar werk als Resource for Humans. Oftewel: Van HR naar RH.

Lage medewerkersbetrokkenheid

Diverse onderzoeken wijzen uit dat de behoefte vanuit mensen en de betekenis van werk is veranderd. Zo blijkt dat maar liefst 87 procent van de werknemers zich niet betrokken voelt bij hun werk en geeft de helft aan ‘er niet toe te doen’ op de werkvloer. Organisaties willen agile worden en een maximale betrokkenheid van hun medewerkers. Dat lukt te weinig en het tempo is te laag.

De mens centraal

Matthijs Verburg, directeur van eelloo: “Organisaties moeten hun rol als werkgever veel serieuzer nemen. Werk is een belangrijk onderdeel van het leven en hun persoonlijke verhaal. Wanneer je mensen echt centraal stelt in je organisatie, presteer je als organisatie beter. Dat is aangetoond in gezaghebbend onderzoek. Ook is van belang dat een eenzijdige focus op rendement mensen tekort doet,  maar ook de rol van de organisatie naar alle stakeholders. Het is tijd om het roer radicaal om te gooien. Mensen centraal te stellen. En werk te zien als resource voor ieder mens. Pas dan kan de arbeidsmarkt kantelen. Naar een future-proof arbeidsmarkt.”

Van human resources naar resource for humans

Het manifest is een eerste stap in de beweging van HR naar RH. Vanuit hier wil eelloo met betrokken partijen een convenant opstellen om aan de slag te gaan. Tijdens het event op 12 oktober in Amersfoort wordt door onder andere Farid Tabarki en Siebren Houtman gesproken over de urgentie van deze switch en de nieuwe trend: RH

Reageer op dit artikel