nieuws

Organisatie profiteert van persoonlijke ontwikkeling HR-professional

Persoonlijke ontwikkeling

Organisatie profiteert van persoonlijke ontwikkeling HR-professional

Ondanks de stevige positie die het HR-team van Ymere al had ingenomen binnen de Management Teams van de in de metropoolregio Amsterdam opererende woningcorporatie, ontstond toch de wens om een vervolgstap te maken. Eén die ervoor zou zorgen dat de impact van HR op de business nog verder zou toenemen. Om dat te bereiken doorliep het team het afgelopen jaar een Businesspartner trainingsprogramma.

Door te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de HR-professional profiteert de organisatie. Bij woningcorporatie Ymere volgden de HR-professionals een HR Businesspartnerprogramma. Hierdoor zijn de HR-professionals van Ymere stevigere gesprekspartners voor het management.

De rol van het team van Ymere was de afgelopen jaren al verschoven van operationeel ondersteunend naar tactisch en strategisch adviserend. Een transitie die ervoor heeft gezorgd dat de adviseurs al voor het programma spelers van betekenis waren aan de MT-tafel. ”Gedegen kennis en expertise zijn daarbij uiteraard basisvoorwaarden, maar zelfs met die zaken in huis bleek het toch nog niet altijd makkelijk om aan te sluiten bij businessvraagstukken, of een groep mondige managers gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien,” vertelt Maike Beekman, manager van het team. ,”Daardoor ontstond er enerzijds de behoefte aan verdere inhoudelijke verdieping van een aantal actuele HR- thema’s, anderzijds aan persoonlijke ontwikkeling. Voor ons was het heel belangrijk om te leren op een zelfverzekerde en proactieve manier meer vanuit de business te adviseren, in plaats van enkel vanuit ons eigen vakgebied. ”

HR Businesspartnerprogramma

Daartoe volgde het HR-team een eenjarig HR Businesspartnerprogramma, dat gekarakteriseerd werd door een combinatie van theorie, training, coaching, simulatie en leren op locatie. Zo zijn de adviseurs gecoacht en getraind op het gebied van persoonlijk leiderschap en volgden zij workshops waarin zij leerden wat hun vaste patronen zijn, waarom ze daar in bepaalde situaties in terugschieten en hoe zij deze kunnen doorbreken. Verder kregen de deelnemers handvatten aangereikt die hen helpen vanuit de businessvraag te ondersteunen en volgden zij vakinhoudelijke modules over onder meer het gebruik van HR Analytics en ontwikkelingen op het gebied van werving en selectie. Vervolgens werd er gewerkt met schaduwcoaching op de werkvloer en de nabootsing van een MT-tafel, waaraan de adviseurs met behulp van acteurs veelvoorkomende situaties oefenden.

Persoonlijke ontwikkeling HR-professional is effectief

De verbetering in de persoonlijke effectiviteit is significant, stelt Beekman, die zegt na dit jaar een groei te zien bij alle leden van het HR-team. “Ze hebben aan stevigheid gewonnen, zijn zich veel bewuster van hun rol en, niet onbelangrijk, ze hebben een stuk meer zelfvertrouwen. Ze weten op welke manier zij toegevoegde waarde hebben voor Ymere. Je ziet dat we als team nu goed aansluiten bij de business, en vanuit die positie reageren. Dat wordt niet alleen door mij opgemerkt, maar ook elders in de organisatie. En, niet onbelangrijk, door de adviseurs zelf.”

HR als serieuze gesprekspartner

Senior adviseur Aine Jansen, tevens leidinggevende van de HR-servicedesk, zegt dat de opleiding hem inzicht heeft gegeven in waarom en hoe hij dingen doet. “Misschien wel vooral in waarom ik dingen soms uit de weg ga. Ik pak nu meer de regie in mijn werk. Zonder er teveel bovenop te zitten. Er is een goede balans.” Ook aan de managementtafel merkt Jansen het verschil, en niet alleen bij hemzelf. “Ik had er als leidinggevende misschien al wel wat meer ervaring mee, maar als HR-professional ben je tegenwoordig een serieuze gesprekspartner. Het is al lang niet meer met verzuimbriefjes zwaaien en vacatures invullen. Je moet er echt stáán. Dat is een belangrijke bewustwording voor ons allemaal.”

Ontwikkeling is doorlopend proces

Jennifer van der Haer, tevens senior HR-adviseur, vult aan: “Heel concreet weet ik nu dat je niet alleen door doelmatig een goed advies te geven krachtig kan zijn, maar ook door op een bepaalde manier in contact te zijn met die ander. Hoe gedraagt hij of zij zich bijvoorbeeld, en kan ik het benoemen en wellicht veranderen als die rol niet behulpzaam is? Verder weten we nu beter van elkaar waar we staan. Er is meer focus, meer zicht op het team en de positie die je daarin inneemt.

Natuurlijk is de persoonlijke ontwikkeling van de HR-professional, ondanks de afsluiting van het programma, nog niet afgelopen: we hebben genoeg handvatten gekregen om in de toekomst mee aan de slag te gaan.” Daar sluit Jansen zich bij aan. “Ik zie het als een doorlopend proces: iets wat je in rugzak stopt, meeneemt, en eruit haalt wanneer je het nodig hebt. Nu is het een kwestie van zelf en met elkaar blijven oefenen, het ons eigen maken.”

HR-professionals groeien samen

Naast de groei van de HR-adviseurs in hun rol als businesspartner ziet Beekman nog een voordeel aan het transitieproces. “De hele energie van het team is veranderd. We maken echt samen die groei door. Het HR Businesspartner programma, in ons geval gefaciliteerd door het HR Ontwikkelhuis, heeft daarmee bijgedragen aan de betrokkenheid en het werkplezier. Ook dat is winst natuurlijk. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar, ik zie het als een continu proces. We blijven ons ontwikkelen.”

Reageer op dit artikel