nieuws

Fiscale scholingsaftrek wordt persoonlijk ontwikkelbudget

Persoonlijke ontwikkeling

Om leven lang leren te stimuleren willen ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fiscale scholingsaftrek voor werknemers afschaffen. Daarvoor in de plaats komt dan een persoonlijk ontwikkelbudget waarmee jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen een diploma of certificaat kunnen behalen.

Fiscale scholingsaftrek wordt persoonlijk ontwikkelbudget

Op dit moment is het voor individuele belastingplichtigen mogelijk om kosten voor een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep in af te trekken van de inkomstenbelasting. Hoewel deze fiscale regeling toegankelijk is voor iedereen die geen recht heeft op studiefinanciering, vallen toch veel mensen buiten de boot.

Vooral de mensen die bijscholing het hardst nodig hebben, zoals flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen laten zich het minst bijscholen. Vaak verdienen zij ook te weinig om gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden. Uit een evaluatie blijkt dat de fiscale scholingsaftrek dan ook weinig effectief is in het stimuleren van leven lang leren.

Lees ook: De inkomstenbelasting: dit verandert er

STAP-budget

Werkenden die een opleiding willen doen, kunnen zich online aanmelden voor het zogenaamde STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).  Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Volgens de bewindslieden  is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en wordt tegelijkertijd misbruik tegengegaan.

Aanvragen worden op basis van het moment van indienen in behandeling genomen, totdat het beschikbare budget is uitgeput.

Individueel ontwikkelbudget

Ongeveer 1,3 miljoen werknemers hebben nu al, via cao-afspraken, recht op een individueel ontwikkelbudget. Maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van of kan daar gebruik van maken. Koolmees en Van Engelshoven werken daarom ook aan een digitaal overzicht waar iemands individuele scholingsmogelijkheden staan. Zo krijgen mensen beter inzicht in hun eigen mogelijkheden. Ook gaan ze de belastingregels rondom private leerbudgetten verduidelijken. En de ministers werken aan een flexibeler opleidingsaanbod, zodat een opleiding beter te combineren is met werk en privé.

Nadenken over de toekomst

Minister Koolmees: “Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. En dat ze daarmee aan de slag gaan. Dat moet vanzelfsprekend worden. Dat is niet alleen nodig voor de arbeidsmarkt – het is ook heel leuk om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen te doen.”

Minister Van Engelshoven: “Waar vroeger je diploma je eindstation was, is het nu juist het beginpunt van een leven lang leren en ontwikkelen.”

Reageer op dit artikel