opleiding

Persoonlijke ontwikkeling

6 november | Adviseren en grenzen stellen

Thema: Communicatie

Soort opleiding: Opleiding

Prijs: €595

Veel functionarissen in het werkveld van arbo, veiligheid en HR zijn door hun grote betrokkenheid en harde werken vaak “grenzeloos”. Dat wil hier zeggen; in de uitoefening van uw adviserende taak wordt de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever snel “overgenomen”. U neemt zo steeds meer “ballast ” op uw schouders, de bekende ”apen op de nek”.

6 november | Adviseren en grenzen stellen

Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de kwaliteit van uw advisering; het veroorzaakt stress en structurele persoonlijke onbalans. Dit heet adviseren vanuit een “verborgen” contract. U wordt hierbij als vanzelf “uitgenodigd” vanuit een plek te werken die niet dienend is aan de opdrachtgever of het vraagstuk. Dit noemen we overdracht.

In deze workshop krijgt u verdiepend inzicht in uw overdrachtsfenomenen bij contracteren en adviseren. De vraag is niet óf deze overdracht er is, maar hoe hij zich laat zien.

We werken deze dag op het snijvlak tussen het persoonlijke en de professionele context. Dit doen we met behulp van (organisatie)opstellingen.

Door inzicht in deze eigen dynamieken hebben we de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop we een opdracht aannemen en deze uitvoeren. Resultaat is een professionele heldere taak en contractering met de opdrachtgever. Er kan bovendien ook beter begrensd worden én effectiever worden geadviseerd.

Wat leert u?

  • U krijgt inzicht in de taken, positie en natuurlijke grenzen die behoren bij adviseren;
  • U krijgt inzicht in uw systemische loyaliteiten die een rol spelen bij contractering en advisering in de professionele context;
  • U krijgt tips & adviezen voor het creëren van meer draagvlak in uw bedrijf of organisatie;
  • U leert beter omgaan met werkdruk, lastige situaties en weerstanden;
  • U gaat aan de slag met concrete praktijksituaties.

Bestemd voor:

  • Arboprofessionals
  • Preventiemedewerkers
  • HR-professionals

 
Meer informatie & inschrijven

Reageer op dit artikel