artikel

Puntsgewijs de voor- en nadelen van Het Nieuwe Werken

Organisatie & Strategie

Elke dag naar kantoor? Niet altijd nodig. De werkplek kan thuis, of elders buiten kantoor worden ingericht. Zeker voor de Nieuwe Werkers. Wat zijn de voor- en nadelen van Het Nieuwe Werken voor werknemer, werkgever en maatschappij? Een puntsgewijs overzicht samengesteld door Filevrijkantoor.nl en Telewerk-werkforum.nl.

Puntsgewijs de voor- en nadelen van Het Nieuwe Werken

Voordelen voor de werknemer

 • Concentratie en productiviteit
 • Betere balans werk-gezin, uitvoeren van zorgtaken
 • Autonomie
 • Kansen voor gehandicapten
 • Minder reistijd
 • Minder reiskosten
 • Minder kinderopvang nodig (ouderdag/eerder thuis)
 • Hogere arbeidssatisfactie

Nadelen voor de werknemer

 • Isolement, minder spontane ontmoetingen
 • Inrichting werkplek van onvoldoende kwaliteit
 • Grotere kans op stress door onduidelijke afspraken
 • Vermenging werk/priv?; geen geregelde werktijden
 • Idee dat het negatief is voor carri?re

Voordelen voor de werkgever

 • Flexibiliteit
 • Effici?nte inzet van medewerkers
 • Hogere productiviteit
 • Betere dienstverlening
 • Behoud personeel
 • Extra kans om goed personeel te werven
 • Meer mogelijkheden voor gehandicapten
 • Minder kosten voor kantoorruimte door het invoeren van flexplekken
 • Lagere kosten voor energie
 • Lager ziekteverzuim
 • Innovatie van werkprocessen, ICT-technologie

Nadelen voor de werkgever

 • Kosten onbezette werkplek
 • Betrokkenheid
 • Informele contacten
 • Opleiden thuiswerkers

Aanpassing organisatie

 • Vormgeven nieuwe manier van leidinggeven
 • Idee van niet e-werkers dat zij overbelast raken
 • Bereikbaarheidsvraagstukken
 • Additionele ICT- en inrichtingskosten.
 • Arbo-wetgeving
 • Fiscale aspecten

Voordelen voor de maatschappij

 • Minder woon-werk verkeer
 • Milieuvoordelen; minder uitstoot van CO2
 • Stumulans voor economie door concurrentie en innovatie
 • Hogere arbeidsparticipatie vrouwen
 • Betere balans werk-priv?
 • Minder kinderopvang nodig (ouderdag/eerder thuis)
 • Lager ziekteverzuim

Nadelen voor de maatschappij

 • Minder accijnzen woon-werkverkeer
 • Negatieve gevolgen voor sociale cohesie

Bron:
filevrijkantoor.nl
telewerkforum.nl

Reageer op dit artikel