nieuws

NIEUWE WETTEN 2016: Doorwerken na AOW

Uitstroom

NIEUWE WETTEN 2016: Doorwerken na AOW

De Wet doorwerken na AOW maakt het ouderen makkelijker om door te werken: de ketenregeling verandert voor hen.

Als het aan de regering ligt gaan ouderen massaal aan de bak. De nieuwe Wet doorwerken na AOW moeten daarbij helpen. In het nieuwe jaar geldt voor de werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een uitzondering op de ketenregeling.

Tekst: Stëffan de Jong Sterc Arbeidsrechtadvocaten

In plaats van maximaal twee jaar of drie tijdelijke contracten, is bij hen pas sprake van een vast contract als de totale duur van de opeenvolgende tijdelijke contracten langer is dan vier jaar, of bij meer dan zes tijdelijke contracten, zo stelt de Wet doorwerken na AOW. Alleen contracten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen mee.

Loondoorbetaling

Een andere wijziging betreft de loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer die de AOW-grens is gepasseerd. In plaats van maximaal twee jaar, wordt dat (ter overgang) eerst 13 en (uiteindelijk) zes weken. De wettelijke opzegtermijn wordt bij deze werknemers één maand. Een handige tip: controleer uw cao of personeelshandboek en pas deze tijdig aan de nieuwe regels voor oudere werknemers aan.

Wet doorwerken na AOW

De Wet doorwerken na AOW werd eind september aangenomen door de Eerste Kamer. Voorafgaand kwam er vanuit werkgevers en vakbonden een golf van kritiek op het wetsvoorstel omdat AOW’ers banen van – met name 55-plussers – zouden verdringen. Minister Asscher poogt dat in deze wet te voorkomen door werkgevers in de publieke sector verplicht te maken doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Die regel geldt al voor de private sector. Ook is een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Zo wordt voorkomen dat dit ten koste gaat van andere werknemers. Verder krijgen AOW’ers, net als andere werknemers, recht op ten minste het minimumloon. Dat recht hebben ze nu nog niet. Als er een cao van toepassing is moet een AOW’er uiteraard hetzelfde cao-loon ontvangen als andere werknemers die hetzelfde werk doen.

Meer wetswijzigingen in 2016:
NIEUWE WETTEN 2016: Transitievergoeding omhoog
NIEUWE WETTEN 2016: Duur WW verkort
NIEUWE WETTEN 2016: Belastingtoets zzp’er
NIEUWE WETTEN 2016: Wet flexibel werken
NIEUWE WETTEN 2016: De loonstrook

 

Reageer op dit artikel