nieuws

Meer verloop door organisatieveranderingen

Uitstroom

Meer verloop door organisatieveranderingen

Werknemers in een organisatie die veranderingen doormaakt, zeggen vaker dat ze van plan zijn om binnen een jaar op te stappen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de American Psychological Association (APA) naar werk en welzijn onder meer dan 1500 werkenden.

Stress

Werknemers die te maken hebben met organisatieveranderingen, voelen zich vaker gestrest, hebben minder vertrouwen in hun werknemer en kijken drie keer vaker actief uit naar een andere baan. Zij zeggen vier keer vaker dat zij fysieke klachten hebben door hun werk dan werknemers die niet zijn blootgesteld aan veranderingen.

Botsing werk en privé

Ook hebben werknemers in veranderende organisaties vaker het idee dat werk en privéleven met elkaar botsen. 39 procent van de respondenten heeft het gevoel dat het werk inbreuk maakt op het privéleven. Daartegenover staat dat 32 procent het gevoel heeft dat het privéleven zijn professionele activiteiten in de weg staat.

Negatief en cynisch

Daarnaast beïnvloeden de veranderingen de manier waarop werknemers met elkaar en hun werkgever omgaan. 35 procent zegt zich gedurende de werkdag negatief en cynisch te gedragen tegen anderen. 29 procent denkt dat de veranderingen een verborgen agenda van het management dienen.

Leidinggevenden onderschatten impact

David Ballard van de APA zegt dat veranderingen onvermijdelijk zijn, maar dat veel leidinggevenden onderschatten wat het met hun werknemers doet. “Gedesillusioneerde werknemers die gefrustreerd zijn, gaan twijfelen aan de motieven van hun leidinggevenden en kunnen verdere veranderingen tegenwerken. Om vertrouwen en betrokkenheid te creëren, moeten werkgevers zorgen voor een psychologisch gezonde werkomgeving waarin werknemers actief worden betrokken bij de toekomst van het bedrijf.”

Reageer op dit artikel