Keynote 1: Actualiteiten uit Den Haag - belastingplan 2024

Tot de val van het kabinet zijn al maatregelen aangekondigd voor 2024. Ook in de augustusbesluitvorming zullen nog maatregelen volgen die interessant zijn voor werkgever en werknemer. Tot slot zal de belangrijkste rechtspraak aan de orde komen.

 

 • Tarieven en heffingskortingen 2024 op een rijtje
 • Reiskostenvergoeding in 2024 en daarna
 • Vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnementen
 • Aanwijsperikelen in de WKR, vrije ruimte 2023 en 2024
 • Aftopping 30%-regeling

 

Spreker:   

 • Peter Hoogstraten, Landelijk vaktechnische coördinator loonheffingen bij de Belastingdienst

 

Keynote 2: Actualiteiten sociale zekerheid - hervorming arbeidsmarkt en oplossen hardheden WIA

Marjol Nikkels neemt u mee in de laatste stand van zaken omtrent de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen. Ze gaat uiteraard ook in omtrent de plannen rondom de loondoorbetaling bij ziekte en het oplossen van de hardheden in de WIA. Wat is de laatste stand van zaken na de diverse Kamerdebatten? Marjol Nikkels staat landelijk bekend als specialist sociale wetgeving.

 

 • Duidelijkheid over het re-integratiespoor na einde eerste ziektejaar
 • Versoepeling van ontslag na 104 weken ziekte indien het werk duurzaam vervangen is
 • De verplichte AOV voor zelfstandigen
 • Toekennen no-riskpolis indien nog geen WIA-beoordeling is geweest
 • Stand van zaken oplossen hardheden in de WIA
 • Achterstanden bij de WIA-claimbeoordeling
 • Verlenging van de vereenvoudigde WIA-beoordeling
 • Financiering alle 60-plussers tijdelijk uit arbeidsongeschiktheidsfonds
 • Wijziging schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 • Einde van het oproepcontract en de komst van het basiscontract
 • Einde draaideurconstructie van de ketenregeling
 • Aanpakken van de schijnzelfstandigheid
 • Wat is ‘Inbedding’ in de organisatie?
 • Criteria voor ‘echt’ ondernemerschap
 • Verlenging van de Inkomensvoorziening oudere werkloze

 

Spreker:   

 • Marjol Nikkels-Agema, Specialist sociale zekerheid en directeur van CS Opleidingen

Keynote 3: Actualiteiten wet dba, zou het nu dan toch echt duidelijk worden?

Na jaren modderen zijn de contouren van de nieuwe wetgeving rondom inhuur werknemers en zelfstandigen eindelijk gegeven.
Jan-Bertram gaat in op:

 

-    De wereld na het Deliveroo arrest
-    De plannen voor de toekomst met de nieuwe wettelijke wegingsformule?
-    Wat gebeurt er met de modelovereenkomsten?
-    Hoe gaat het verder met het handhaven?
-    Wat te doen en wat vooral niet te doen?
-    Wat betekent het in dit geval dat het kabinet demissionair is?

 

Spreker:   

 • Jan-Bertram Rietveld, Loonbelastingspecialist bij EY

 

 

Keynote 4: Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

 

Spreker:   

 • Chris Baelemans, CEO van de Welten Groep

 

Vragen?

088 58 40 888 |  inschrijven@vmnmedia.nl

Partner worden?

Neem contact op met  Esther Koning via estherkoning@vmnmedia.nl