Ook in 2020 leest 1 op de 10 nog slecht

Ondanks alle inspanningen om laaggeletterdheid terug te dringen, heeft een op de tien Nederlandse werknemers nog moeite met lezen en schrijven. Dat percentage is sinds 1994 nauwelijks veranderd. En ook de komende tien jaar zal in dit opzicht weinig veranderen.