Wetgevingskalender

De wetgevingskalender biedt een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving relevant voor HR. Zo kun je precies zien welke wetten je kunt verwachten, wat de voortgang is en beoogde ingangsdatum is. Klik het wetvoorstel aan voor een korte en uitgebreide uitleg.


Fasen wetsvoorstel:

  • Fase 1: Wetsvoorstel in voorbereiding
  • Fase 2: Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer
  • Fase 3: Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
  • Fase 4: Wetsvoorstel aangenomen in Eerste Kamer
  • Fase 5: Wetsvoorstel in werking getreden

Naam wet Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Datum inwerkingtreding
Besluit werkgebonden personenmobiliteit
v
v
v
v
v
1 Juli 2024
v
v
v
v
v
1 Juli 2024
v
v
v
v
v
v
treedt niet meer in werking
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Wet toelating ter beschikking stellen van arbeidskrachten
v
v
Wet indexering minimumloon
v
v
Wet vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
v
v
Wet wijziging Wet tegemoetkoming loondomein
v
v
Wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het 2e ziektejaar
v
Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten
v
Subsidieregeling ondersteuning werkgever inzet statushouders
v
v
Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners
v
Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden
v
Wetsvoorstel crisisregeling personeelsbehoud
v