Wetgevingskalender

De wetgevingskalender biedt een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving relevant voor HR. Zo kun je precies zien welke wetten je kunt verwachten, wat de voortgang is en beoogde ingangsdatum is. Klik het wetvoorstel aan voor een korte en uitgebreide uitleg.


Fasen wetsvoorstel:

  • Fase 1: Wetsvoorstel in voorbereiding
  • Fase 2: Indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
  • Fase 3: Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
  • Fase 4: Wetsvoorstel aangenomen in Eerste Kamer
  • Fase 5: Beoogde inwerkingtreding

Wetgevingskalender Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Inwerkingtreding
1 jan 2024
Regeling compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte
Treedt niet meer in werking
Wet werken waar je wilt
Treedt niet meer in werking
Wet verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
Wet indexering minimumloon
Wet eerlijker inkomen
Wet vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten