Performance management

Collectie bijgewerkt op 29-01-2024

Tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken staat centraal hoe een werknemer functioneert, wat (nieuwe) doelen zijn, en hoe de samenwerking tussen organisatie, leidinggevende en werknemer verbeterd kan worden.