Hoe houdt u chronisch zieken aan de slag?

Hoe kunnen werkgevers chronisch zieken aan het werk houden? Die vraag legt het kabinet voor aan de SER.