1e WWZ-rechtspraak over proeftijd

De eerste WWZ-jurisprudentie: wat zegt de rechter in deze zaak over de proeftijd in een tijdelijk contract?