Financiële prikkels beïnvloeden pensioneringsgedrag

In haar rapport Pension at a Glance 2011 constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO dat financiële prikkels het pensioneringsgedrag kunnen beïnvloeden. Ongeveer de helft van de OESO-landen heeft op dat gebied inmiddels doeltreffende maatregelen genomen.