Specialisten kozen hun eigen topartsen

Ruim 1200 medisch specialisten hebben aangegeven aan wie zij, binnen hun eigen specialisme, hun dierbaren zouden toevertrouwen. Wie dat zijn, maakte voormalig minister Ab Klink donderdagmiddag 13 januari 2011 tijdens een besloten bijeenkomst van de topartsen bekend. Mednet Magazine organiseerde de verkiezing voor de vijde keer.

De lustrumeditie breekt vele records: meer artsen hebben gestemd, in meer specialismen zijn topartsen voorgedragen, meer topartsen werken in algemene ziekenhuizen en het aantal vrouwelijke topartsen is gegroeid.

Verkiezing
Medisch specialisten konden aangeven aan wie zij, binnen hun eigen specialisme, hun dierbaren zouden toevertrouwen. Ruim 1200 artsen brachten dit jaar hun stem uit, opnieuw meer dan de voorgaande jaren. In totaal zijn er 29 topartsen gekozen in de 12 specialismen die de kiesdrempel hebben gehaald. Opnieuw zijn er meer artsen uit niet-academische ziekenhuizen tot Mednet Toparts benoemd, namelijk 68 procent. Het aandeel vrouwelijke topartsen neemt ook verder toe, van 14 procent in 2009 naar 21 procent in 2010.

Winnaars
De nummers 1 van de 12 gekozen specialismen zijn: anesthesioloog Ankie Koopman- van Gemert (Albert Schweitzer ziekenhuis), cardioloog Aggie Balk (Erasmus MC), chirurg Inne Borel Rinkes (UMC Utrecht), gynaecoloog Ellen Everhardt (Medisch Spectrum Twente), internist Jack Wetzels (UMC St Radboud), kinderarts Jos Draaisma (UMC St Radboud), klinisch genetica Ineke van der Burgt (UMC St Radboud), longarts Pascal Wielders (Catharina Ziekenhuis), orthopeed Kees Verheyen (Isala klinieken), psychiater Jim van Os (azM), reumatoloog Paul Peter Tak (AMC) en uroloog Cobi Reisman (Ziekenhuis Amstelland).

Alle voorgedragen artsen
In Mednet Magazine staat een overzicht van de Mednet Topartsen. Daarin staan van alle twaalf gekozen specialismen de top 3 van de topartsen. Ook staat onderaan de pagina's een lijst met alle artsen die voorgedragen zijn door hun collegae. Lees hier het hele artikel in Mednet Magazine.