Specialisten kozen hun eigen topartsen

Ruim 1200 medisch specialisten hebben aangegeven aan wie zij, binnen hun eigen specialisme, hun dierbaren zouden toevertrouwen. Wie dat zijn, maakte voormalig minister Ab Klink donderdagmiddag 13 januari 2011 tijdens een besloten bijeenkomst van de topartsen bekend. Mednet Magazine organiseerde de verkiezing voor de vijde keer.