Verlost van het verleden

Veel mensen nemen hun familie mee naar het werk. Ze vervallen in gedragspatronen die thuis in hun jeugd functioneel waren, maar in een werksituatie minder handig zijn. 'Vaak begint het vanaf je vijfendertigste te dagen. Dan realiseer je je dat je in je werk wel erg vaak tegen dezelfde problemen aanloopt.'