Extra geld voor pilots 'Werken naar vermogen'

Er wordt extra geld vrijgemaakt om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij gewone werkgevers te laten werken. Door de grote belangstelling van sociale werkvoorzieningbedrijven en Werkpleinen om meer mensen naar vermogen te laten werken, wordt de al uitgetrokken 2,5 miljoen euro aangevuld met 1,2 miljoen euro om extra projectvoorstellen te kunnen financieren. Dit maakt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend.