Verbod op te hoge ontslagvergoedingen in (semi)publieke sector

Er komt een verbod op ontslagvergoedingen voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector die hoger zijn dan één jaarsalaris. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd.