Vakbondsleden tegen openbreken cao Particuliere Beveiliging

Naar aanleiding van het verzoek van de werkgevers, georganiseerd in de VPB, om de cao Particuliere Beveiliging 2008 - 2010 open te breken en te verlengen, heeft er een gezamenlijke buitengewone ledenraadpleging van de vakbonden FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond plaatsgevonden. Tot 14 december konden de leden van de drie vakbonden bij hun