Nog geen akkoord schoonmaak-cao

De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao in de schoonmaak zijn op 7 en 8 december voortgezet, maar hebben nog niet kunnen leiden tot een akkoord. De eisen van de vakbonden houden geen rekening met de marktomstandigheden waarin werkgevers moeten opereren. De op centraal FNV-niveau afgesproken looneis van 1,25%, wordt door FNV Bondgenoten in deze cao