Criminaliteit in de transportsector wordt aangepakt

Overheid en transportsector gaan transportcriminaliteit harder aanpakken. Dat is de strekking van het vandaag afgesloten tweede Transportconvenant. Hieruit volgen 38 concrete acties op het gebied van veiliger parkeren, verbeteren van aangiftes, verhogen van aangiftebereidheid en het Keurmerk Transport en Logistiek. Dat het kabinet de problematiek serieus wil aanpakken, blijkt uit een aantal actiepunten. Zo kondigde