Concurrentiepositie Nederlands fiscaal stelsel gezakt op ranglijst

Nederland is - ondanks een aantal belastinghervormingen - gezakt van de 30ste naar de 33ste plaats op de ranglijst Paying Taxes. Dit is een jaarlijkse studie van PricewaterhouseCoopers in samenwerking met de Wereldbank. De studie vergelijkt de belastingdruk en -systemen voor middelgrote ondernemingen in 183 landen en confronteert wetgevers met de sterke en zwakke kanten van hun belastingstelsel.