Nieuwe cao catering: 2 % meer loon

Werknemersorganisaties FNV Catering, CNV, Unie en werkgeversorganisatie Veneca hebben overeenstemming bereikt over een tweejarige nieuwe cao contractcatering die per 1 april 2010. In de nieuwe cao krijgt het personeel er in de komende twee jaar in totaal 2% loonsverhoging bij. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de bestaande jeugdlonen af te schaffen en het pensioen