Uitbetaling atv-dagen niet vanzelfsprekend

Vakantie is er volgens de wet voor bedoeld dat werknemers met het oog op herstel en rust in redelijke vrijheid hun vakantiedagen kunnen genieten. Maar dat geldt niet voor atv-dagen. Daarom kunnen atv-uren niet vanzelfsprekend worden uitbetaald bij beëindiging van het contract.