Mbo-onderwijs kiest voor duurzaam inkopen

MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en minister Jacqueline Cramer (VROM) hebben een convenant duurzaam inkopen getekend. Met de ondertekening van dit convenant kiest de grootste onderwijssector van ons land voor duurzaam inkopen. Het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie hebben gezamenlijk ruim een half miljoen deelnemers en zo'n vijftigduizend medewerkers. Duurzaam inkopen is een initiatief van de rijksoverheid.