Rapport Welzijn en de Wmo naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Bussemaker heeft, zoals toegezegd tijdens het debat over de pakketmaatregelen AWBZ op 8 september 2009, het onderzoek 'Welzijn in de Wmo' naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een verkennend onderzoek naar de ontwikkelingen in het welzijnsbeleid onder 12 gemeenten. Hierbij is tevens gekeken naar de ontwikkeling in de uitgaven bij deze gemeenten over de periode 2006-2010.