Verzet tegen collectief ontslag

In ons bedrijf zijn dertien medewerkers ontslagen in verband met de economische teruggang in de bedrijfstak en bijbehorende verminderde orderportefeuille. Alle medewerkers deden hetzelfde type uitvoerend (zwaar) werk.Eén van de medewerkers was ziek, al voordat de ontslagaanvraag was gedaan, en geniet om die reden ontslagbescherming.Deze werknemer heeft in verband met zijn persoonlijke positie (vijftigplusser en een slechte gezondheid), voorgesteld om hem niet te ontslaan maar op een andere plek in het bedrijf te werk te stellen. Dit omdat hij een bovengemiddeld hoog risico heeft om werkeloos te blijven, en daarom weinig belang heeft bij het sociaal plan. Kunnen werkgever, vakbond en UWV nu toch doorgaan met de behandeling van de ontslagaanvraag  voor deze werknemer?