Meer duidelijkheid voor vrijwillige zorg

De verdeling van verantwoordelijkheid tussen een professionele zorgverlener en een vrijwilliger moet helderder worden. Nu is nog niet altijd duidelijkheid wat een vrijwilliger kan doen en wanneer er een arts of verpleegkundige aan te pas moet komen. Door betere samenwerking tussen zorgverleners kunnen patiënten langer op eigen benen staan.