Oratie Kim Putters: Besturen met duivelselastiek

Om de zorg te begrijpen, voldoen de meest gebruikte termen, 'markt' en 'overheid' niet. Deze schieten tekort wanneer het gaat om het duiden van het functioneren van organisaties die meervoudig besturen. Ze gaan er vanuit dat dit soort 'hybride' organisaties overheidsbeleid een op een uitvoeren. Hierdoor verworden zorginstellingen sec tot uitvoerders van beleid, waardoor ze geen rekening kunnen houden met de pool tussen markt en overheid - zorgzaamheid, publieke verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Deze derde sector plaatst de zorg buiten de traditionele bipolaire scheiding van markt en overheid, waardoor ze zowel publieke als private financiering combineren. Deze kan zowel non-profit als for profit zijn. Prof. dr. Kim Putters plaatst in zijn oratie Besturen met duivelselastiek, die hij op vrijdag 9 oktober 2009 hield, hierbij de medische professie als vierde sector en behandelt de implicaties van hun onderlinge samenhang voor een hybride organisatie.