Hannie van Leeuwen: Rust nodig in ouderenzorg

Ruim twee jaar na haar vertrek als Eerste Kamerlid voor het CDA vindt Hannie van Leeuwen het nodig om zich toch weer publiekelijk te bemoeien met de gehandicapten- en ouderenzorg. In een essay in het magazine 2025 schrijft ze dat de voorgestelde veranderingen in de AWBZ een royale kans verdienen, 'maar wéér is het niet genoeg. Vele andere (proef )ballonnetjes zijn aan mij voorbijgetrokken. Ieder die verstand heeft van en hart voor degenen die langdurige zorg behoeven én hun verzorgers, weet dat meer in de praktijk niet uitvoerbaar is, uitzonderingen daargelaten.'