HRM Select - De waarden van Wava

Wava is een snelgroeiende Amerikaanse winkelketen in Pennsylvania en omringende staten. Het bedrijf heeft 16.000 werknemers en ruim 200 winkels. In 1995 opende Wava zijn eerste gecombineerde benzinestation en restaurant, waar gemiddeld 60 mensen werken. De snelle groei heeft het noodzakelijk gemaakt dat winkelmanagers omgevormd moesten worden tot algemeen managers.