Rapport over geloof in zorg- en hulpverlening

Patiënten en cliënten zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop zorg- en hulpverlening omgaan met hun geloof. Ook bij opvattingen over ziekte en gezondheid spelen levensbeschouwelijke vragen een rol. Maar hoe krijgt aandacht voor geloof inhoud in de hulpverlening?