Werkgever en consument leggen ander accent bij keuze verzekering

Bij het afsluiten van contracten voor collectieve zorgverzekeringen, letten patiëntenverenigingen het meest op zorginhoudelijke aspecten. Werkgevers meer op keuzemogelijkheden. Impulsen om de kwaliteit te verbeteren lijken vooral van patiëntenverenigingen te moeten komen.