Nieuw stimuleringsprogramma langdurige zorg

Kenniscentrum Vilans en het ministerie van VWS geven met het stimuleringsprogramma 'In voor zorg!' een vervolg aan het congres 'Yes We Care', dat op 5 juni 2009 werd gehouden. Het programma is bedoeld voor organisaties in de langdurende zorg en duurt tot en met 2012.