Orkestleiding doof voor doppen en schotten

Kantongerechten zijn onderdeel van de negentien rechtbanken in Nederland. Daarboven ressorteren de gerechtshoven en van die gerechtshoven wordt verwacht dat die verder lijn en uniformiteit brengen in de rechtspraak. Het Hof Arnhem deed dat op 18 augustus 2009.