Eenderde van de werknemers valt onder een arbocatalogus

Sinds de nieuwe Arbowet in 2007 is ingegaan heeft minister Donner van het ministerie van SZW 57 'arbocatalogi' goedgekeurd. Daarmee valt 33% van de werknemers onder de werking van zo'n catalogus. Dat meldt het ministerie van SZW. Naast de 57 arbocatalogi die zijn goedgekeurd, zijn er 50 arbocatalogi voor toetsing bij de minister van SZW