Arbeidsongeschikte zonder beding naar concurrent

Wergever en werknemer kwamen na een periode van arbeidsongeschiktheid overeen dat ze elkaar met wederzijds goedvinden zouden verlaten. In een zogenoemde vaststellingsovereenkomst spraken ze over en weer finale kwijting af. Het eerder afgesproken concurrentiebeding is daarin niet expliciet genoemd. De oude werkgever keek op zijn neus toen de arbeidsongeschikte vrijwel direct aan het werk kon bij de concurrent.