Uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland ongeveer op EU-gemiddelde

In 2006 bedroegen de uitgaven aan gezondheidszorg in ons land 8,9% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is iets minder dan het gemiddelde van alle landen van de Europese Unie dat op 9,0% lag. Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk gaven het meest uit, ruim 10%van het bbp. In de nieuw toegetreden lidstaten waren de uitgaven aan gezondheidszorg aanmerkelijk lager. Zo lagen de zorguitgaven in Roemenië, Litouwen, Estland en Polen onder de 6% van het bbp. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).