Werkloosheid gestegen tot 5%

In de periode juni tot augustus van dit jaar was 5% van de beroepsbevolking werkloos. Dit komt overeen met gemiddeld 390.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dezelfde periode in 2008 lag het percentage werklozen op 3,8%. Dit betekent dat er nu 96.000 meer werklozen zijn.