Pricedumping slecht medicijn

Hotels die in crisistijd het prijsniveau handhaven, blijken succesvoller te zijn dan hotels die in moeilijke tijden hun prijzen verlagen. Dit concludeert Nicolas Fissendjidis van de Erasmus Universiteit Rotterdam in zijn bachelorscriptie `Pricedumping als medicijn tegen crisis?`.