Kabinet heeft zeven ambities voor 2020

Het kabinet heeft in de miljoenennota zeven ambities voor de periode tot 2020 geformuleerd. Om fundamentele hervormingen te kunnen doorvoeren, gaan topambtenaren op twintig beleidsterreinen zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden die per beleidsterrein moeten optellen tot een besparing van minimaal 20 procent.