Maatregelen in AWBZ baren VGN zorgen

De maatregelen die de regering de afgelopen tijd heeft genomen in de AWBZ, blijken de cliënten in gehandicaptensector toch zwaarder te treffen dan werd aangenomen. In het licht van Prinsjesdag baart dit de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) grote zorgen. De VGN pleit ook voor vermindering van de administratieve lasten voor instellingen in de gehandicaptenzorg, die nu voortdurend stijgen.